من متوجه شده ام که بیشترِ منابعی که برای کمک به افراد علاقه مند به مهاجرت وجود دارد، روی روش های مهاجرت تمرکز میکنند، تا تجربه زندگی در خارج از کشور و اینکه آیا اصلا مهاجرت تصمیم درستی است یا خیر. از این رو، من تصمیم دارم بیشتر در رابطه به سبک زندگی در خارج از کشور بنویسم بلکه تجربیات و دیدگاه های من بتواند به شما در این تصمیم گیری کمک کند...

فهرست مطالب1. وِلکام تو تورانتو! (Welcome to Toronto)

2. این اشتباه بزرگ را قبل از مهاجرت مرتکب نشوید!