CoffeeChat

من عاشق این هستم که با یک دوست خوب یک فنجان قهوه بنوشم و در رابطه با مسائل بحث برانگیز زندگی صحبت کنم. نوشیدن یک فنجان قهوه در یک کافی شاپ آرام باعث میشود تا ما برای لحظه ای اضطراب زندگی روزمره را از یاد ببریم و در زمان حال زندگی کنیم. همین جا. همین حالا. و با دوستمان در رابطه با مسائل بزرگ و کوچک و بحث برانگیز زندگی صحبت کنیم. فنجان قهوه به ما فرصتی میدهد تا به عمیق ترین و پیچیده ترین مسائل با دید باز نگاه کنیم و برای چند دقیقه ای به جای دویدن کورکورانه به سمت اهداف فرضی مان، درنگی کنیم و به "چرا" هایمان فکر کنیم.

در اینجا سعی دارم که در رابطه با بعضی از موضوعاتی که دوست دارم هنگام نوشیدن قهوه در رابطه با آن ها صحبت کنم بنویسم. همانطور که میدانید نوشیدن قهوه یک نفره نمیشود! پس به شدت شما را تشویق میکنم تا در بحث های زیر شرکت کنید و در رابطه با طرز نگاهتان به این موضوعات برایم بنویسید...

فهرست مطالب


1. شاید زندگی همیشه ساده نباشد

2. علاقه یا عادت؟

3. مهربانی و عشق‌ورزی از تنظیماتِ پیشفرض ماست!

4. اگر امروز آخرین روز زندگیمان بود